Strona w modernizacji.

Biznesplany, analizy, prognozy finansowe, przygotowanie i finansowanie inwestycji przedsińôbiorstw.

Zapraszam do kontaktu:

Tel.: +48 739 02 12 82

E-mail: kontakt@maciejnowak.pl